Ieva Simonaitytė

Ieva Simonaitytė

Ieva Simonaitytė ((Ewa Simoneit 1897 m. sausio 23 d. – 1978 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje) gimė Vanagų bažnytkaimyje, Klaipėdos apskrityje. Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja, buities ir išskirtinių lietuvninkų likimų vaizduotoja. Jos gyvenimo ir kūrybos kelias panašus į Žemaitės kelią. Abi rašytojos išsilavinimą pasiekė knygų skaitymu, gyvenimo patirtis ir įgimta dovana stebėti aplinką ir žmones - abiejų kūrybos šaltinis.