Hermanas Zudermanas

Hermanas Zudermanas

Hermanas Zudermanas (1857-1928), gimė Macikų k., Šilutės aps., žymus vokiečių rašytojas, dramaturgas, vienas žinomiausių vokiečių natūralizmo stiliaus atstovų. Kūrinyje „Lietuviškos apysakos“ aprašė Šilutės krašto vaizdus ir žmones. Savo kūryba garsinęs Mažosios Lietuvos kraštą. Rašytojas buvo pristatytas Nobelio premijai, bet jos negavo. Rašytoją siejo turininga bendrystė su dvarininku Hugo Šojumi.