Natkiškių kaimo tradicinė 20-oji vasaros šventė „Šventa Ona - duonos ponia“

Liepos 22 d.

Programa:

Nuotraukos