Objektas Nr. 46

Objektas Nr. 46

Pagal 1925 m. sausio mėn. 20 d. surašymą Priekulės kaime gyveno 712 žmonės. Tuomet pačioje Priekulėje buvo sutelktos visos svarbiausios apylinkių įstaigos: geležinkelio stotis, paštas, valsčiaus centras, valsčiaus teismo apygarda, policijos stotis, parapijos centras, mokykla ir kt. Viename iš šių pastatų nuo to laiko, kai jis buvo pastatytas iki dabar pastato paskirtis nepasikeitė. Ir šiandien į jį nuolatos ateina žmonės, norėdami ką nors kažkam nusiųsti ar vedini lūkesčių ką nors iš kažko gauti.