Objektas Nr. 29

Objektas Nr. 29

Pastatas įkurtas 1628 m. Jis tapo pagrindine miestelio struktūros dalimi. Tai nebuvo didikų rezidencija, jis buvo skirtas ūkiniams reikalams. Iki šių dienų išlikęs pagrindinis statinys, senosios smuklės pastatas, raudonų plytų arklidės, tarnautojų namas, grūdų svirnas. Šiuo metu čia įkurtos administracinės ir kitos patalpos.