Objektas Nr. 25

Objektas Nr. 25

Viešvilės teismo rūmai, pastatyti 1902 m. Administravo apie 72 kaimus. Šalia teismo buvo nedidelis kalėjimas, taip pat čia veikė civilinės metrikacijos skyrius, notariatas. XX a. pr. Klaipėdos krašte tebuvo penkios teismo apygardos – Klaipėdos, Priekulės, Šilutės, Rusnės ir Viešvilės. Pastaroji apėmė visą rytinę Pagėgių krašto dalį.  Teismo rūmai II-ojo pasaulinio karo metais apgriauti, vėliau atstatyti. Po 1956 m., šiame pastate įkurta organizacija kuri veikia iki šiol.